De vrouw die de 'moeder' van ons allemaal is

De vrouw die de 'moeder' van ons allemaal is

Vandaag kwam ik erachter dat alle mensen terug te voeren zijn op een enkele vrouw die bekend staat als Mitochondrial Eve.

Deze vrouw wordt beschouwd als de "moeder" van alle mensen die vandaag leven. Het lijkt een grote claim voor wetenschappers om te maken. Dus hoe weten ze dit? De simpele verklaring is dat wanneer een ei wordt bevrucht door een sperma, het DNA van de vader en moeder samenkomen in een proces dat bekend staat als recombinatie. Bepaald DNA wordt alleen door de moeder of vader doorgegeven. Alle mitochondriaal DNA (mtDNA) komt exclusief van de moeder, als een exacte kopie. In de loop van de tijd zullen er echter voorspelbare mutaties optreden in mtDNA. Biologen kunnen monsters van individuen vergelijken om te bepalen hoe nauw ze met elkaar verbonden zijn - hoe minder deze voorspelbare mutaties, hoe dichter de relatie. De voorspelbaarheid van deze mutaties stelt biologen ook in staat het tijdstip te schatten waarop een bepaalde mutatie (dat wil zeggen de voorouder) leefde. Vanaf 1987 zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd waaruit blijkt dat alle mensen die vandaag leven dezelfde vrouwelijke voorouders hebben en ongeveer 200.000 jaar geleden leefden.

Een meer gedetailleerde uitleg is als volgt. Mitochondriën zijn een soort organel dat in bijna alle complexe cellen wordt aangetroffen. Ze staan ​​bekend als de krachtcentrales van de cel omdat ze een enzym leveren (beter gezegd een co-enzym) dat bekend staat als adenosinetrifosfaat (ATP). Deze ATP is de bron voor de chemische energie die een cel nodig heeft om een ​​breed scala aan functies uit te voeren. Het DNA dat in mitochondriën wordt gevonden, heeft twee voordelen. Ze hebben 37 genen die zelden muteren, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gebruikt als het model voor een evolutionaire klok, en deze zelfde genen hebben subsecties die op een voorspelbare manier muteren, zodat biologen het kunnen gebruiken als een referentie voor de leeftijd.

Sperma heeft slechts een paar mitochondria (en dus mitochondriaal DNA) in hun staarten. Ze gebruiken ze om hun zoektocht naar het ei te stimuleren. Naarmate het sperma het ei binnendringt, worden alleen de chromosomen die zich in de kop van het sperma bevinden, bewaard en gebruikt in het recombinatieproces om nieuwe cellen te maken. Dit komt omdat de rest van de zaadcel wordt afgebroken door enzymen in het ei. Dus het mitochondriale DNA in de staart is verloren en het enige type om te overleven wordt door de moeder geleverd.

Terwijl de menselijke populatie van de ene generatie op de andere groeit, dragen vrouwen dit DNA-bewijs over aan hun dochters. Ze dragen het op hun beurt over aan hun dochters. Als een vrouw alleen een zoon heeft, is hun mtDNA verloren, omdat het nooit aan zijn kinderen zal worden doorgegeven.

Er zijn echter enkele zeldzame gevallen waarin mitochondriaal DNA werd gerecombineerd van beide ouders. Sommige sceptici van de Mitochondrial Eve-theorie gebruiken dit om twijfel te zaaien over de hypothese. Deze tegenstelling is enigszins twijfelachtig, aangezien die paar gevallen voorkomen bij mensen die meestal veel te biologisch tekortschieten om nakomelingen te hebben. De heersende aanname is dus dat deze ongelukkige mensen iets serieus verkeerd hebben met hun DNA en de abnormale recombinatie van mtDNA daardoor nooit in de menselijke populatie terecht zal komen.

Hoewel biologen hebben aangetoond dat alle mensen afstammen van één persoon, betekent dit niet dat er op dat moment maar één vrouwtje leefde. Het betekent eenvoudigweg dat slechts één set genen is doorgegeven vanaf een enkel punt in de geschiedenis. De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat 'Eva' niet de enige vrouwen in leven was, omdat het fossielenbestand veel oudere exemplaren laat zien. Van "Java man" op ongeveer 800.000 jaar naar "Lucy", de vroegst bekende overblijfselen die ongeveer 1-4 miljoen jaar oud zijn.

Er zijn verschillende theorieën over hoe slechts één set genen zou kunnen hebben overleefd. Het meest waarschijnlijke is een knelpunt van de menselijke bevolking dat de weg zou banen voor een evolutionaire "gelukkige moeder". Er zijn verschillende mogelijke knelpunten in de geschiedenis geweest. Eén rapport, geschreven in 1998, toonde aan dat ongeveer 70.000 jaar geleden de mensheid rond de 15.000 mensen was. Het toonde de reden achter het knelpunt was een ijstijd die ongeveer 1000 jaar duurde.

Andere oorzaken van knelpunten zijn: een asteroïdenimpact of vulkaanuitbarsting die drastische klimaatverandering veroorzaakt; een continue, wijdverbreide plaag; of elke situatie waardoor mannelijke nakomelingen een betere overlevingskans hadden, waardoor er relatief weinig vrouwen overblijven om hun genen door te geven. Hoewel er geen definitief bewijs bestaat dat deze voorkwamen, geloven de meeste onderzoekers dat een combinatie van één of al deze factoren achter ligt, waarom we allemaal een gemeenschappelijke voorouder hebben.

Bonus feiten:

  • Er is nog een andere genetische test die alle mensen vandaag in leven kan houden, terug via de voorouders van hun vader. Dit gebruikt wat bekend staat als het Y-chromosoom en toont aan dat alle mensen vandaag hun afstamming kunnen terugvoeren tot een enkele vader die bekend staat als "Y Chromosome Adam".
  • Voordat je begint met het gooien van brandstof op een religieus vuur, leefde Y Adam op een heel andere tijd dan Eva. Ongeveer 60.000 - 90.000 jaar geleden. Hoe kan dit zijn? Mitochondriale Eva is eenvoudigweg de meest recente gemeenschappelijke voorouder van mtDNA. Y-chromosoom Adam is de meest recente gemeenschappelijke voorouder van Y-DNA. Ze hoefden geen koppel te zijn voor hun beide genen om de bron te zijn voor alle huidige mensen. Zie het op deze manier; je hebt twee rivieren die langs twee afzonderlijke bergen naar beneden stromen. We zullen Mitochondrial Eve, "Mountain A", noemen. We zullen Y Adam, "Berg B", noemen. De rivieren zullen hun respectieve genetische lijnen zijn.Terwijl ze paden kruisen op de bodem, creëren de samengevoegde rivieren een grotere rivier die zich splitst in talloze stromen die de mensheid tegenwoordig is. Berg A kan duizend keer ouder zijn dan berg B. Waar het om gaat, is het punt waarop ze elkaar kruisten en alle stromen (mensen) creëerden die vanaf dat punt lager lagen. Het zou ook niet uit maken hoe vaak Eva's rivier zich splitste voordat het overging met Adams, het maakt alleen uit dat ze overgestoken zijn en de enige stromen om te overleven kwamen uit beide bergen.
  • Er is een duidelijke ongelijkheid tussen de geschatte ouderdom van Mitochondrial Eve en Y Chromosome Adam en het huidige fossielenbestand. Daarom is er een zeer verhit debat tussen genetici en paleo-antropologen over de ware oorsprong van de mensheid. Het enige waar ze het allemaal over eens lijken te zijn, is dat alle mensen ergens in de geschiedenis uit Afrika zijn afgedaald.

Laat Een Reactie Achter